Tarieven

Je bent altijd welkom om een of twee proeflessen te komen volgen. Een proefles kost 5€.

Een losse les kost 10€

Ik werk met lesperiodes, dit zijn de weken tussen de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties is er geen les in Medemblik. De lessen in de Yoga Loft gaan meestal wel door, tenzij er een vakantierooster is.

De lessen kosten 9€ voor één keer les in de week. Wil je twee keer in de week komen, dan krijg je korting op de tweede (of derde, vierde) les.

Workshops hebben een ander tarief afhankelijk van de duur en thema.

Poweryoga Medemblik rekeningnummer:
NL57 RABO 0130 7868 45